تعهد نامه
بررسی دانش و عملکرد کارکنان حوزه سلامت از مراحل مدیریت پسماند در اپیدمی کووید- 19

مرادعلی زارعی پور؛ احسان موحد؛ علی اصغر خیرخواه؛ فاطمه سیدی؛ مهسا طاهرگورابی؛ شهره شفیعی

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 67-76

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.55533.1399

چکیده
  چکیده:زمینه و هدف: یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت جامعه، مدیریت جامع پسماندها به‌خصوص در همه‌گیری کووید-19 می­باشد. عدم توجه به مدیریت پسماند، صدمات جبران‌ناپذیری به‌جای می­گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش و عملکرد کارکنان حوزه سلامت از مراحل مدیریت پسماند در اپیدمی کووید-19 انجام شد.مواد و روش‌ها:این مطالعه ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

محمدرضا علیپور؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ رؤیا پیروی؛ هادی رحمتی یار

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 60-68

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4239

چکیده
  مقدمه و هدف: یکی از نتایج اجتناب ناپذیر گسترش جوامع امروزی، تولید فاضلاب با حجم زیاد است.  فاضلاب ها برای جوامع بشری خطرناک بوده و بر روی محیط زیست طبیعی آثار سوئی دارند. با توجه به اهمیت حفظ سلامت انسان، محیط زیست و نیز منابع آبی از آلودگی، این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد انجام گرفت.   ...  بیشتر