تعهد نامه
بررسی آلودگی آب رودخانه کلین کبود مریوان به فلزات سنگین در فصول بهار و تابستان سال 1392

سهیل سبحان اردکانی؛ سمیره محمودنژاد؛ معصومه حیدری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 311-320

https://doi.org/10.22038/jreh.2017.20543.1112

چکیده
  زمینه و هدف: فلزات سنگین از جمله آلاینده‌های مهم بوم ‌سازگان‌های آبی هستند که به ‌واسطه غیر قابل تجزیه بودن و پایداری بالا، از توانایی ایجاد سمیت برای موجودات زنده برخوردارند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی آلودگی آب رودخانه کلین کبود به فلزات سنگین روی، کادمیوم، کروم و مس طی فصول بهار و تابستان سال 1392 انجام گرفت. مواد و روش ‌ها: در ...  بیشتر

بررسی کارآیی الکتروکواگولاسیون در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به صورت جریان پیوسته ( مطالعه موردی فاضلاب ورودی کارخانه پنیر صباح گنبد کاووس)

مهدی صادقی؛ کاوه خسروی؛ سید مصطفی خضری؛ ابوطالب بای

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 266-274

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6591

چکیده
   زمینه و هدف: امروزه به دلیل گسترش روزافزون صنایع و نیاز گسترده به آب در فرایند تولید، انواع فاضلاب ها با بار آلودگی بالا تولید می شوند.  لذا این مطالعه با هدف تعیین کارآیی الکتروکواگولاسیون در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به صورت جریان پیوسته ( مطالعه موردی فاضلاب ورودی کارخانه پنیر صباح گنبد کاووس) طراحی و اجرا گردید.   روش کار: ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

محمدرضا علیپور؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ رؤیا پیروی؛ هادی رحمتی یار

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 60-68

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4239

چکیده
  مقدمه و هدف: یکی از نتایج اجتناب ناپذیر گسترش جوامع امروزی، تولید فاضلاب با حجم زیاد است.  فاضلاب ها برای جوامع بشری خطرناک بوده و بر روی محیط زیست طبیعی آثار سوئی دارند. با توجه به اهمیت حفظ سلامت انسان، محیط زیست و نیز منابع آبی از آلودگی، این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد انجام گرفت.   ...  بیشتر