تعهد نامه
بهینه سازی حذف ترکیبات فنلی از فاضلاب در فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی با آندهای کاتالیستی و جداساز سلولزی

میترا غلامی؛ مجتبی داودی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مهدی فرزادکیا؛ علی اسرافیلی؛ حسین علیدادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 101-115

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.7573

چکیده
  زمینه‌ و‌ هدف: ترکیبات فنلی از جمله آلاینده‌های مقاوم به تجزیه بیولوژیک هستند و حذف موثر آن ها از محیط آب و فاضلاب از نظر بهداشتی و زیست محیطی دارای اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون الکتروشیمیایی در حذف ترکیبات فنلی با استفاده از یک رآکتور دوقسمتی جریان مداوم انجام شد. روش‌کار: رآکتوری حاوی آندهای کاتالیستی ...  بیشتر