تعهد نامه
بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از 10 میکرون (PM10) با استفاده از رگرسیون مؤلفه‌های اصلی

علیرضا احسان زاده؛ فرهاد نژادکورکی؛ ستار خدادوستان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 154-164

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.7584

چکیده
  زمینه و هدف: ذرات معلق موجود در هوا با منشأ طبیعی و انسانی، تأثیرات قابل توجهی بر آب‌و‌هوا، محیط زیست و سلامت انسان دارند. مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی نشان داده‌اند که بین غلظت ذرات معلق با نتایج نامطلوب بهداشتی مختلف ارتباط مستقیمی وجود دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف کلی تعیین مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر غلظت PM10 ایستگاه تجریش ...  بیشتر

شبیه‌سازی و برآورد کیفیت بهداشتی هوای شهری با استفاده از هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قلهک شهر تهران)

علیرضا احسان زاده؛ فرهاد نژادکورکی؛ علی طالبی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 285-296

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6589

چکیده
   زمینه و هدف: کیفیت نامطلوب هوا ناشی از وجود غلظت‌های زیاد آلاینده‌ها در کلان شهر تهران موجب ایجاد بیماری‌های مختلف و مشکلات فراوان برای سلامتی و رفاه عمومی این کلان‌شهر گردیده است و همچنین موجب آسیب به محیط زیست و موجودات زنده می‌شود.   روش کار: شاخص کیفیت هوا (AQI) یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر ...  بیشتر