تعهد نامه
بهینه سازی حذف ترکیبات فنلی از فاضلاب در فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی با آندهای کاتالیستی و جداساز سلولزی

میترا غلامی؛ مجتبی داودی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مهدی فرزادکیا؛ علی اسرافیلی؛ حسین علیدادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 101-115

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.7573

چکیده
  زمینه‌ و‌ هدف: ترکیبات فنلی از جمله آلاینده‌های مقاوم به تجزیه بیولوژیک هستند و حذف موثر آن ها از محیط آب و فاضلاب از نظر بهداشتی و زیست محیطی دارای اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون الکتروشیمیایی در حذف ترکیبات فنلی با استفاده از یک رآکتور دوقسمتی جریان مداوم انجام شد. روش‌کار: رآکتوری حاوی آندهای کاتالیستی ...  بیشتر

کارایی فرایند ازن زنی و انعقاد شیمیایی به وسیله کلرورفریک و سولفات آلومینیوم در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی

محسن مهدی پور؛ محمدهادی دهقانی؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی؛ امیرحسین محوی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 79-84

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5008

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از صنایع تولیدکننده آلاینده های زیست محیطی، صنعت تولید لاستیک خودروهاست که مخاطرات زیست محیطی فراوانی به همراه دارد. این مطالعه با هدف اساسی بررسی کارایی فرایندهای ازناسیون و انعقاد شیمیایی در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی انجام شد. مواد و رو شها: در این مطالعه، کارخانه لاستیک سازی با حجم فاضلاب صنعتی بالغ بر 2500 مترمکعب ...  بیشتر

بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد

نسرین عبداللهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کاظم ندافی؛ فضل اله چنگانی؛ امیرحسین محوی؛ نیاز مهدی اصفهانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 104-111

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5181

چکیده
  زمینه و هدف: روغن و گریس باعث صدمه به موجودات زنده آبزی واکوسیستم گیاهی و خاکی گردیده، برای انسان موتاژنیک و کارسینوژنیک هستند. هدف ازاین تحقیق، مطالعه کاهش آلودگی روغن وگریس موجوددرپساب کارخانه فولاد بااستفاده ازسیستم شناورسازی با هوای فشرده بود. مواد و رو شها: درفاز اول این تحقیق ازپساب خام کارخانه برای سنجش میزان روغن وگریس ،اکسیژن ...  بیشتر