تعهد نامه
بررسی تنوع و تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای تنفسی مراکز اقامتی درمان سوءمصرف مواد تهران در سال 1402

پژمان قیطاسیان؛ سید محمد طباطبایی؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ محمد رضا مسعودی نژاد؛ محسن فرهادی؛ الهام شریعتمداری؛ مهدی کمری؛ مریم مصرقانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 20-30

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24359

چکیده
  زمینه و هدف: بیوآئروسل‌ها به ذرات بیولوژیک منتقله توسط هوا گفته می‌شود که شامل ارگانیسم‌های زنده مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها و متابولیت‌های ناشی از آن ها نظیر اندوتوکسین‌ها می‌باشند. این مطالعه با هدف تعیین تراکم و تنوع بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای داخلی مراکز اقامتی درمان سوءمصرف مواد و بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر روی غلظت ...  بیشتر

بررسی کارایی فرایند ترکیبی الکتروپرسولفات با استفاده همزمان واکنش گر پرکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محیط آبی

پژمان قیطاسیان؛ سید محمد طباطبایی؛ احمد جنیدی جعفری؛ محسن فرهادی؛ جواد گلشنی اصل؛ بهزاد ولی زاده؛ مریم مصرقانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 255-268

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.71978.1595

چکیده
  زمینه و هدف : تتراسایکلین را می توان یکی از متداول ترین آنتی بیوتیک ها از نظر تولید و مصرف درسراسر جهان برشمرد و به شکل گسترده در پزشکی و دامپزشکی به منظور پیشگیری و درمان بیماری های عفونی مورد مصرف قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرایند ترکیبی الکتروپرسولفات با استفاده همزمان واکنش گر پرکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک ...  بیشتر