کلیدواژه‌ها = سالک جلدی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط بر شیوع بیماری لشمانیوز جلدی در مناطق هیپرآندمیک سالک در مشهد

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 228-233

لیدا جراحی؛ افسانه طیرانی بطحائی؛ مجید رضا عرفانیان تقوایی