مقایسه و اولویت بندی روش های مختلف بی خطرسازی پسماندهای عفونی

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: روشهای متعددی برای مدیریت پسماندهای عفونی که دارای پتانسیل خطر سلامت و محیط زیست است وجود دارد که در ایران نگرشهای مختلفی به آنها وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی این نگرش ها و معرفی اولویت های متخصصان بهداشت محیط در بی خطرسازی پسماند عفونی میباشد.
مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه یک پرسشنامه تهیه شد و نظرات متخصصان در مورد پنج روش بی خطر سازی و دفع نهایی پسماندهای عفونی جمع آوری شد و در نهایت دادهها تحلیل شدند. همچنین سهم اولویتهای این متخصصان در انتخاب هر یک از این روش ها در 9 جنبه مختلف مورد سوال قرار گرفت.
یافته ها: مسائل بهداشتی (با ۲۶ درصد مطلوبیت) بالاترین اولویت را نزد متخصصان در انتخاب روش داشت، در حالیکه کمترین اولویت به مسائل مالی ( با 8 درصد مطلوبیت) و مقبولیت سیاسی (با 6 درصد مطلوبیت) اختصاص یافت. متخصصان بهداشت محیط استفاده از اتوکلاو و زباله سوز را به ترتیب با 8/77 درصد و 1/44 درصد مطلوبیت به ترتیب مطلوبترین و نامطلوب‌ترین روش دانستند. نتایج نشان داد متخصصان در شرایط کنونی تفاوت چندانی بین بی خطرسازی در محل و بی خطرسازی متمرکز قائل نشدند که این موضوع در امتیازات 65/3 و 72/3 برای این دو حالت منعکس شده است.
نتیجه گیری: جنبههای بهداشتی مهمترین اولویت در مدیریت پسماند عفونی هستند. بنابراین اتوکلاو کردن و مایکروویو کردن مناسبترین روش ها برای بی خطرسازی این نوع پسماند است. استفاده از زباله سوز و دفن در زمین برای مدیریت و تصفیه پسماند عفونی پیشنهاد نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and prioritize the different disinfection methods of infectious waste

نویسندگان [English]

  • Javad Torkashvand 1
  • Mahdi Farzadkia 1
  • Ahmad Jonidi Jafari 1
  • Mohsen Heidari 2
  • Ahmad Ghalkhanbaz 3
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
3 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: There are various methods for the disinfection of infectious wastes which are of great importance due to their potential health and environmental risks and there are different insights about their management in Iran. Hence, the aim of this study was to survey the various aspects of disinfection methods of infectious waste on the basis of environmental health specialist insights.
Material and Methods: For performing this study, a questionnaire was prepared and the opinions of the specialists were gathered about five disinfection and disposal methods of infectious wastes, and finally the data were analyzed. Moreover, the preferences of the specialists for selecting each method were also asked based on 9 various aspects.
Results: It was found that health issues received the highest priority (with 26% of desirability) from the specialists in selecting the method, while the lowest priority was assigned for financial issues (with 8% of desirability) and political acceptability (with 6% of desirability). Environmental health specialists believed that autoclaving and waste incinerating with 77.8% and 44.1% of desirability, respectively, are the most favorable and undesirable methods for disinfecting the infectious wastes. The results showed that the disinfection is a top priority for the specialists, and, with respect to current situation, they did not make any significant difference between on-site and ex-situ disinfecting methods, which is reflected in the scores of 3.65 and 3.72 for these two scenarios.
Conclusion: Overall, health aspects have the most important priority in the management of infectious wastes. Therefore, autoclaving and microwaving are the most appropriate methods for the disinfection of such wastes. Landfilling and incineration were not suggested for the disposal or treatment of infectious wastes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious Waste
  • Hospital waste
  • health center
  • disinfection
  • Environmental health