نویسنده = سیده حوریه فلاح
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری آلودگی صوتی در مناطق پر تردد شهر نیشابور طی سه ماه اول سال 94

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 276-284

علی اکبر محمدی؛ حسین علیدادی؛ محمد باقر دلخوش؛ سیده حوریه فلاح؛ عبدالایمان عموئی؛ حسینعلی اصغرنیا؛ وحید تقوی منش؛ منیره قربانی