تعهد نامه
آلودگی‌های محیط‌زیستی (شیرابه، پسماند، هوا) مراکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری (مطالعه موردی: کوهک)

صدف معینی؛ سید مسعود منوری؛ فریبا زمانی هرگلانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 48-64

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24337

چکیده
  زمینه و هدف: با رشد سریع جمعیت، به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه تولید پسماند با سرعت بی‌سابقه‌ای درحال افزایش است. تکنیک‌های نسبتا ابتدایی، مدیریت نادرست مراکز یکپارچه پسماندهای شهری، آلاینده‌های ثانویه، آلودگی محیطی هوا و آب را تشدید می‌کند. اقدامات ناکافی بهداشت شغلی، کارگران غیررسمی پسماند را در معرض طیف وسیعی از آلاینده‌ها، ...  بیشتر