تعهد نامه
ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن (ساری) با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQISC

نیوشا کتابی؛ مجتبی دادخواه تهرانی؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 96-109

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24339

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی آب سطحی در دهه های اخیر به‌عنوان یک تهدید جدی برای انسان و محیط‌زیست تلقی می شود، به همین دلیل بررسی شرایط کیفیت آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مواد و روش ها: این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص های کیفی سازمان بهداشت ملی آمریکا (NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران (IRWQISC) انجام ‌گرفته ...  بیشتر

اثرگذاری چشمه های آبگرم معدنی بر کیفیت رودخانه با تکیه بر شاخص های سمیت (مطالعه موردی: اثر‌گذاری آبگرم قینرجه نیر بر رودخانه بالخلی‌چای)

کیوان شایسته؛ مهران خجسته؛ نیایش شایسته؛ محمدجواد خانی؛ فرزاد زحمتی؛ وحید وحیدفرد

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 146-159

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.66395.1524

چکیده
  زمینه و هدف: رودخانه بالخلی‌چای که به سد یامچی می‌ریزد تامین-کننده آب شرب اردبیل می‌باشد. در این تحقیق، مطالعه اثرگذاری چشمه قینرجه بر روی رودخانه بالخلی‌چای براساس شاخص‌های کیفیت آب‌های سطحی مدنظر می‌باشد.مواد و روش: ابتدا اقدام به پایش ماهانه و آنالیز چشمه آبگرم قینرجه ( ایستگاه 1)، رودخانه قبل پذیرش و بعد از پذیرش آب چشمه ( ایستگاههای ...  بیشتر