تعهد نامه
بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی استخرهای شنای شهر کرج و تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان آلودگی

مونس اسدی شوکی؛ الهه محمودی؛ نگین والایی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 134-144

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5267

چکیده
  زمینه و هدف: استخرها از مراکز پرطرفدار ورزشی هستند که موادی مانند ترشحات بینی، بزاق و ادرار را که وارد آب می شوند، دریافت می کنند و بهداشت شناگران را به مخاطره می اندازند. این مطالعه با هدف تعیین آلودگی باکتریایی و قارچی استخرهای شنای شهر کرج و تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان آلودگی انجام گردید. مواد و رو شها: در این پژوهش، 7 استخر شهر ...  بیشتر

بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر تهران

محمد هادی دهقانی؛ کمال اعظم؛ اعظم محمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 29-35

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4232

چکیده
  مقدمه وهدف: نقش شنا به عنوان ورزشی سودمند ومفرح برکسی پوشیده نیست که امروزه علاوه بر جنبه تفریحی ، جنبه درمانی ان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است از سویی نباید از تهدیدهای احتمالی پیرامون این ورزش سودمند غافل شد.لذا هدف از این تحقیق ، بررسی ومطالعه کیفی آب استخرهای شنا، جکوزی هاوحوضچه های آب سرد در شهرتهران می باشد.                          ...  بیشتر