تعهد نامه
سنجش ریسک بالقوه بوم شناسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سیاهرود، استان مازندران

حسن ملوندی؛ نسرین حسن زاده

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1398، ، صفحه 217-229

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.38551.1281

چکیده
  زمینه و هدف: ارزیابی غلظت و درجه آلودگی فلزات سنگین در رودخانه ها بر اساس شاخص های آلودگی رسوبات، یکی از موضوعات مهم در تحقیقات بوم سم شناسی است. بنابراین هدف از این تحقیق، سنجش غلظت فلزات سنگین در رسوبات رودخانه سیاهرود و ارزیابی ریسک خطر سلامت این آلاینده ها بود. هدف دیگر تعیین وضعیت این رودخانه از لحاظ آلوده و غیر آلوده بودن برای ...  بیشتر

بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در بافت‌های مختلف موش‌های آزمایشگاهی

سپیده یگانه شالی؛ قاسم رحیمی؛ لیلا جهانبان؛ صلاح الدین مرادی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 94-103

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.32493.1223

چکیده
  زمینه و هدف: در دهه­های اخیر، تمرکز فعالیت‎های صنعتی، کشاورزی و شهرنشینی باعث آلودگی و تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاهان شده است که به‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی انسان‌ها و حیوانات اثر می‌گذارد. در حال حاضر در اکثر محصولات کشاورزی تجمع آلاینده‌ها به دلیل استمرار مصرف نامتعادل کودها که از دیدِ مصرف کنندگان به دور مانده، ...  بیشتر

بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

پگاه نخجیرگان؛ محمد هادی دهقانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4212

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش استفاده از نانوذرات در صنایع سبب ورود ترکیبات مخاطره آمیز به محیط زیست میگردد. سمیت نانوذرات بعلت آزاد شدن مواد سمی به محیط زیست یکی از نگرانیهای جوامع محسوب میگردد، یکی از این ترکیبات نانوذرات اکسید روی می باشد که در این مطالعه سمیت محلول حاوی رنگ Reactive Red120 بعداز فرایند نانوفوتوکاتالیستی UV/ZnOبا استفاده ازآزمون ...  بیشتر