نویسنده = سید علی سجادی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن سنگ گرانیت و مرمریت به روش ماتریس لئوپولدایرانی و RIAM

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 330-340

زهره رهنمابرگرد؛ سید علی سجادی؛ حوریه نداف؛ مهناز خرقانی


2. بررسی کمیت و کیفیت پسماند مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 1396

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-85

علی پاک فطرت؛ علی سجادی؛ علی اکبر دهقان کنگ