دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1396، صفحه 95-198 
2. حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول‌های آبی با روش ازناسیون

صفحه 116-125

علی اصغر نجف پور؛ امید نعمتی ثانی؛ حسین علیدادی؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ سعید آزرمی محب سراج


3. بررسی توانایی بیومس قارچ ‌آسپرژیلوس ترئوس در حذف کادمیوم از محیط‌های آبی: مطالعات ایزوترم و سینتیک

صفحه 126-135

رضا شکوهی؛ حسین فرجی؛ سید امیر غیاثیان؛ جواد فرمال؛ صلاح عزیزی؛ مهدی سالاری


5. ارزیابی خطر مواجهه شغلی با ذرات قابل استنشاق سیمان و ارائه راهکارهای کنترلی در یک کارخانه سیمان

صفحه 142-149

محمود محمدیان؛ میلاد پورانصاری؛ رضا علی محمدپور تهمتن؛ راضیه یوسفی نژاد؛ شهرام اسلامی


6. اندازه‌گیری میدان الکترومغناطیسی در نمایشگرها و پست‌های برق یک شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در استان مازندران

صفحه 150-157

محمود محمدیان؛ احمد علیزاده لاریمی؛ محسن گرگانی فیروزجائی؛ فاطمه تقوی سقندیکلایی


7. مطالعه عوامل قارچی موجود در آب سد شهید رجایی از دیدگاه بهداشتی با هدف تأمین آب شرب

صفحه 158-167

مریم قیاسی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد بینایی؛ محمود قانعی تهرانی