دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات شماره چهارم در حال صفحه آرایی است وبزودی منتشر می شود.
1. بررسی کیفیت کود صنایع کمپوست بابل (مازندران)، آق قلا(گلستان) و رشت (گیلان) و مقایسه با استانداردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

محسن خانبابایی؛ محمد علی ززولی؛ جمشید یزدانی


2. مکان‌یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

سیروان زارعی؛ امیر زارعی؛ وحید کاکاپور؛ جهانگیر عابدی کوپائی؛ رضا رمضانی؛ صادق طالبی؛ آزاده نکوئی اصفهانی


3. ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن سنگ گرانیت و مرمریت به روش ماتریس لئوپولدایرانی و RIAM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

مهناز خرقانی؛ سید علی سجادی؛ زهره علی اکبری؛ حوریه نداف؛ زهره رهنمابرگرد


4. ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهرمشهددر نه ماه اول سال 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

رمضان میرزایی؛ عبدلحمید گوهری؛ حسین علیدادی


5. بررسی آلودگی هوا در بازارهای سنتی و سرپوشیده- مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان در سال‌های 98-1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

آرزو توکلی


7. ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ حاصل از فاضلاب تولیدی در واحدهای صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

سیما ضماند؛ حسین علیدادی؛ ابوالفضل نعیم آبادی؛ وحید تقوی منش