دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات شماره چهارم در حال صفحه آرایی است وبزودی منتشر می شود.
1. بررسی کیفیت شاخه‌های جنوبی رودخانه هلیل‌رود براساس شاخص کیفی آب کانادا (CWQI) و نرم‎افزار Aquachem

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

سمیرا رهنما؛ علی شهیدی


2. بررسی کارایی جاذب آلی کاه و کلش، در جذب گازوئیل از پساب ساختگی (جذب گازوئیل توسط کاه و کلش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

محمد هادی ابوالحسنی؛ نیلوفر پیرستانی؛ پریناز احمدی


3. بررسی اپیدمیولوژی طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

لیلا leila


4. سنجش ریسک بالقوه بوم شناسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سیاهرود، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

حسن ملوندی؛ نسرین حسن زاده


5. بررسی کارایی فرآیند فوتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات دی‌اکسیدروی در حذف 6،4،2-تری‌کلروفنول به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

انیس جهانتیغ؛ حسین کمانی؛ الهام نور آبادی؛ ادریس بذرافشان؛ فاطمه سنچولی؛ علی مشکینیان


6. ارزیابی ایمنی مدیریت تامین و توزیع آب آشامیدنی شهر تربت جام با استفاده از نرم افزار WSP-QA TOOL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

مینا مرتضوی؛ طاهر شهریاری؛ فرزانه فنائی؛ بهنام باریک بین


7. مقایسه و اولویت بندی روش های مختلف بی خطرسازی پسماندهای عفونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1398

جواد ترکاشوند؛ مهدی فرزادکیا؛ احمد جنیدی جعفری؛ محسن حیدری؛ احمد قلخانباز