دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات شماره چهارم در حال صفحه آرایی است وبزودی منتشر می شود.
1. بررسی عملکرد فرایند الکتروفنتون در حذف پنی سیلین G از محلول‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

صالحه صالح نیا؛ بهنام باریک بین؛ رسول خسروی


2. خصوصیت و منشأیابی آلودگی فلزات سنگین در ذرات غبار ترسیب‌شده اتمسفری شهر تهران در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

محمدصالح علی طالشی؛ مظاهر معین الدینی؛ سادات فیض نیا؛ رضا شهبازی؛ استفانیا اسکوئیزاتو


3. بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات سبز آهن در حذف رنگ ری اکتیو رد 198 از محلولهای آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

احمد خسروی بغداده؛ طاهر شهریاری؛ رسول خسروی


4. بررسی اثر کاربرد اصلاح کننده های آلی و معدنی بر زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک های آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سمیه سفیدگر شاهکلایی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ فرهاد خرمالی؛ اسماعیل دردی پور


5. بررسی تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا بر کیفیت آب رودخانه (مطالعه‌ی موردی رودخانه محمد‌آباد کتول) با استفاده از شاخص IRWQISC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

فهیمه رنجبر؛ حجت الاه جعفریان؛ محمد قلی زاده؛ محمد هرسیج


6. میکروپلاستیک ها به عنوان یک چالش جدید در مدیریت منابع آبی: اشکال مختلف و روش های حذف آنها (یک مطالعه مروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

مهدی اسدی قالهری؛ امین کیشی پور؛ رقیه مصطفی لو؛ یلدا ارست