کلیدواژه‌ها = ورمی کمپوست
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قابلیت تهیه ورمی کمپوست از پسماند زائدات خانگی شهر قوچان با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فتیدا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 333-342

مهین کاربر قریه حصار؛ علی اصغر نجف پور؛ حسین علیدادی؛ حبیب الله اسماعیلی


2. بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-59

علیرضا رعنایی؛ مهدی مختاری؛ حسین علیدادی؛ محمد حسن احرام پوش