کلیدواژه‌ها = جکوزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین مشخصه های فیزیکو شمیایی و آلودگی میکربی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 71-80

احمد رضا یزدان بخش؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ ابوطالب بای؛ مهدی صادقی


2. بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-35

محمد هادی دهقانی؛ کمال اعظم؛ اعظم محمدی