نویسنده = وحید تقوی منش
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ حاصل از فاضلاب تولیدی در واحدهای صنعتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 283-291

سیما ضماند؛ حسین علیدادی؛ ابوالفضل نعیم آبادی؛ وحید تقوی منش


2. بررسی میزان فلوراید در منابع آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان نیشابور در سال 1396

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 146-153

سیما ضماند؛ حسین علیدادی؛ وحید تقوی منش


3. اندازه گیری آلودگی صوتی در مناطق پر تردد شهر نیشابور طی سه ماه اول سال 94

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 276-284

علی اکبر محمدی؛ حسین علیدادی؛ محمد باقر دلخوش؛ سیده حوریه فلاح؛ عبدالایمان عموئی؛ حسینعلی اصغرنیا؛ وحید تقوی منش؛ منیره قربانی